Propozície na rok 2020 budú zverejnené koncom roku 2019.