Propozície na rok 2020

Šaffova ostroha 2020_propozície

Príloha č. 1_Šaffova ostroha_protokol

Príloha č. 2_Šaffova ostroha_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Šaffova ostroha_odporúčaný zoznam porotcov

 

Propozície na rok 2019.

Šaffova ostroha 2019_propozície

Príloha č. 1_Šaffova ostroha_protokol

Príloha č. 2_Šaffova ostroha_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Šaffova ostroha_odporúčaný zoznam porotcov

Šaffova ostroha – termíny krajských súťaží