Roky v znamení múz

Pokiaľ by sme merali čas literárnych súťaží podľa ľudských merítok, tak Literárny Zvolen je súťaž dávno plnoletá a je vo veku, keď mladí ľudia majú zvyčajne za sebou obdobie vzdelávania a vstupujú do života. Za uplynule štvrťstoročie prešli týmto umeleckým kolbišťom doslova stovky autorov a ďalšie desiatky sa stali hrdými laureátmi. Mnohí z niekdajších účastníkov už majú za sebou svoj knižný debut a viacerí sa svojimi dielami etablovali na našej literárnej scéne. To je ostatne zmyslom literárnych súťaží, ktoré okrem iného plnia aj úlohu „inkubátora“ nových a zaujímavých počinov v poézii a próze. Ďalším nemenej dôležitým aspektom takýchto podujatí je to, že sa pri slávnostnom vyhlasovaní cien a následných literárnych seminároch či tvorivých dielňach stretnú autori generačne príbuzní, ktorí by sa inak do kontaktu nedostali. Tieto literárne priateľstvá potom často trvajú roky, vytvárajú sa doslova literárne komunity naprieč Slovenskom, pričom Literárny Zvolen tento jav transparentne potvrdzuje. Samozrejme, každá súťaž je predovšetkým o súťažiacich, ale nesmieme zabúdať ani na porotcov a organizátorov, ktorí nezriedka dobrovoľnou a obetavou prácou vytvárajú živnú pôdu, ktorá umožňuje organizmu zvanému literatúra zdravo fungovať a prinášať plody v podobe nových kníh.
Literárny Zvolen preukázal v toku rokov svoju životaschopnosť. Zaradil sa medzi kvalitné a rešpektované literárne súťaže a jeho renomé uznávajú nielen redaktori literárnych časopisov, ale najmä vydavatelia, čo je mimoriadne potešujúce. Súťaž prešla svojimi „odlivmi“ aj „prílivmi“ čo sa kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránky týka. Čo je však najdôležitejšie, každý kto žije pôvodnou slovenskou literatúrou vie, že Literárny Zvolen má svoju dôležitú úlohu v našom literárnom živote a zároveň verí, že si túto úlohu zachová aj do budúcnosti.

Marián M. Bančej

Odborný pracovník NOC