Osvetová činnosť v oblasti podpory mladej literatúry sa v Osvetovom ústave datuje do začiatkov 50. rokov 20. storočia. Systematickejšia a koncepčnejšia podpora mladých začínajúcich autorov poézie a prózy, literárnych klubov a klubov mladých autorov sa však začala až v 90. rokoch 20. storočia, predovšetkým prostredníctvom metodicko-poradenskej a vzdelávacej činnosti. Aktívne sa do tohto procesu zapojili aj významní slovenskí autori a propagátori literatúry, predovšetkým Peter Jaroš, Jozef Urban, Vojtech Kondrót, Ján Petrík a Alexander Halvoník. Vzniklo viacero literárnych súťaží – O cenu Gustáva Reussa (1998-2002), Cena Ruda Fabryho (2009), Hodžov novinový článok (2008 – 2018), z ktorých sa od roku 1994 realizuje najstaršia súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby Literárny Zvolen.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

LITERÁRNY ZVOLEN 2018

Autori literárnych textov mali do 31. augusta možnosť prihlásiť svoju tvorbu do celoštátnej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov ...
Zobraziť

O Literárnom Zvolene

Roky v znamení múz Pokiaľ by sme merali čas literárnych súťaží podľa ľudských merítok, tak Literárny Zvolen je súťaž dávno ...
Zobraziť

Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.