Osvetová činnosť v oblasti podpory mladej literatúry sa v Osvetovom ústave datuje do začiatkov 50. rokov 20. storočia. Systematickejšia a koncepčnejšia podpora mladých začínajúcich autorov poézie a prózy, literárnych klubov a klubov mladých autorov sa však začala až v 90. rokoch 20. storočia, predovšetkým prostredníctvom metodicko-poradenskej a vzdelávacej činnosti. Aktívne sa do tohto procesu zapojili aj významní slovenskí autori a propagátori literatúry, predovšetkým Peter Jaroš, Jozef Urban, Vojtech Kondrót, Ján Petrík a Alexander Halvoník. Vzniklo viacero literárnych súťaží – O cenu Gustáva Reussa (1998-2002), Cena Ruda Fabryho (2009), Hodžov novinový článok (2008 – 2018), z ktorých sa od roku 1994 realizuje najstaršia súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby Literárny Zvolen.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Zborník a výsledky súťaže Literárny Zvolen 2018

Stupeň súťaže: Celoštátna Názov podujatia: Literárny Zvolen 2018 Termín a miesto konania: 26. – 27. 10. 2018 vo Zvolene VÝSLEDKY: Poézia: ...
Zobraziť

LITERÁRNY ZVOLEN 2018

Autori literárnych textov mali do 31. augusta možnosť prihlásiť svoju tvorbu do celoštátnej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov ...
Zobraziť

O Literárnom Zvolene

Roky v znamení múz Pokiaľ by sme merali čas literárnych súťaží podľa ľudských merítok, tak Literárny Zvolen je súťaž dávno ...
Zobraziť

Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.