Propozície na rok 2020:

Zlatá priadka 2020_propozície_dodatok č.1

Zlatá priadka 2020_propozície

Príloha č. 1_Zlatá priadka_protokol

Príloha č. 2_Zlatá priadka_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Zlatá priadka_odporúčaný zoznam porotcov

Propozície na rok 2019:

Zlatá priadka 2019 propozície

Príloha č. 1_Zlatá priadka_protokol

Príloha č. 2_Zlatá priadka_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Zlatá priadka_odporúčaní porotcovia