Propozície pre rok 2021:

Zlatá priadka 2021_propozície

Príloha č. 1_Zlatá priadka_protokol

Príloha č. 2_Zlatá priadka_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborná pracovníčka pre divadlo

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. – alexandra.stefkova@nocka.sk