Propozície na rok 2021

Výtvarné spektrum 2021_propozície

Príloha č.1_Výtvarné-spektrum_protokol

Príloha č. 2_Výtvarné-spektrum_hodnotiaca-správa

Príloha č. 3_Výtvarné-spektrum_odporúčaný-zoznam-porotcov

Príloha č. 4_Výtvarné-spektrum_odovzdávací-a-preberací-protokol