Propozície na rok 2020

Výtvarné spektrum 2020_propozície_dodatok č.1

Výtvarné spektrum 2020_propozície

Príloha č. 1_Výtvarné spektrum_protokol

Príloha č. 2_Výtvarné spektrum_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Výtvarné spektrum_odporúčaný zoznam porotcov

Príloha č. 4_Výtvarné spektrum_identifikačný štítok

Príloha č. 5_Výtvarné spektrum_odovzdávací a preberací protokol