Celoštátne kolo sa uskutoční 15. – 16. októbra 2021 v Spišskej Novej Vsi.