Prihláška A –  Kronika 2018

Prihláška B  – Monografia

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Slovenská kronika