Celoštátna postupová súťaž Šaffova ostroha je v roku 2020 zrušená.