Propozície na rok 2019

Eniki beniki 2019 propozície 

Príloha č. 1_Eniki beniki_protokol

Príloha č. 2_Eniki beniki_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Eniki beniki_odporúčaný zoznam porotcov