Dychová hudba ako žáner je dlhodobou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Najstarší dychový súbor vznikol v roku 1838 v Hronci pri Podbrezovej. Od tohto obdobia prešla dychová hudba zložitým vývojom a postupne sa stala tzv. menšinovým žánrom. Dnešná podoba dychovky sa výrazne líši od tej minulej. Metodická starostlivosť o dychovú hudbu amatérov na Slovensku sa začala v 60. rokoch 20. storočia vytvorením hudobného oddelenia v Osvetovom ústave, ktorý bol predchodcom NOC. Pre slovenskú hudobnú kultúru a zvlášť pre dychovú hudbu je najdôležitejšie desaťročné pôsobenie Karla Pádivého v Slovenskom ústredí ľudovej umeleckej tvorivosti a Osvetovom ústave, kde sa vo funkcii odborného pracovníka, neskôr vedúceho hudobného oddelenia zaslúžil o najväčší rozmach dychovej hudby vo všetkých oblastiach Slovenska. V súčasnosti Národné osvetové centrum zastrešuje dve celoštátne súťaže a prehliadky pre detské a mládežnícke dychové hudby (FestMlaDych) a pre malé dychové hudby (Lednické Rovne).

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Povinné skladby 2018

Bratislavská polka (MP3) Bratislavská polka - partitúry (zip) Karol Pádivý - Prvá polka (MP3) Karol Pádivý - Prvá polka - ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.