Dychová hudba ako žáner je dlhodobou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Najstarší dychový súbor vznikol v roku 1838 v Hronci pri Podbrezovej. Od tohto obdobia prešla dychová hudba zložitým vývojom a postupne sa stala tzv. menšinovým žánrom. Dnešná podoba dychovky sa výrazne líši od tej minulej. Metodická starostlivosť o dychovú hudbu amatérov na Slovensku sa začala v 60. rokoch 20. storočia vytvorením hudobného oddelenia v Osvetovom ústave, ktorý bol predchodcom NOC. Pre slovenskú hudobnú kultúru a zvlášť pre dychovú hudbu je najdôležitejšie desaťročné pôsobenie Karola Pádivého v Slovenskom ústredí ľudovej umeleckej tvorivosti a Osvetovom ústave, kde sa vo funkcii odborného pracovníka, neskôr vedúceho hudobného oddelenia zaslúžil o najväčší rozmach dychovej hudby vo všetkých oblastiach Slovenska. V súčasnosti Národné osvetové centrum zastrešuje jednu celoštátnu súťaž a prehliadku pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby OdDYCHpoDYCH – ide o zlúčenie dvoch predošlých podujatí: FestMlaDych a Lednické Rovne –, ktorá sa koná od roku 2021.

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Výsledky súťaže Lednické Rovne 2019

V dňoch 22. a 23. júna sa v Lednických Rovniach uskutočnilo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka súťaže a prehliadky malých dychových hudieb Lednické Rovne ...
Zobraziť

Lednické Rovne 2019 – Pozvánka

Pozývame vás na celoštátne kolo súťaže a prehliadky malých dychových hudieb Lednické Rovne 2019, ktoré sa uskutoční 22.-23. júna 2019 ...
Zobraziť

FestMlaDych pozná svojich víťazov

Cez víkend 10. až 11. novembra 2018 sa v kultúrnom dome v obci Dolná Súča konala nová celoštátna postupová súťaž ...
Zobraziť

Zoznam členov poradného zboru:
1. Mgr. art. Jozef Baláž
2. Mgr. art. Michal Bróska
3. Mgr. Vladimír Dianiška
4. Mgr. art. Adam Hudec
5. Mgr. art. Lukáš Kollár
6. Jozef Kozár
7. David Krajčí, DiS. art.
8. Mgr. art. Matej Krella
9. MgA. Roman Maďar
10. Peter Schürger
11. Vratislav Skaličan, DiS. art.
12. Ing. Pavel Špaček
13. Anna Zbínová