Dychová hudba ako žáner je dlhodobou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Najstarší dychový súbor vznikol v roku 1838 v Hronci pri Podbrezovej. Od tohto obdobia prešla dychová hudba zložitým vývojom a postupne sa stala tzv. menšinovým žánrom. Dnešná podoba dychovky sa výrazne líši od tej minulej. Metodická starostlivosť o dychovú hudbu amatérov na Slovensku sa začala v 60. rokoch 20. storočia vytvorením hudobného oddelenia v Osvetovom ústave, ktorý bol predchodcom NOC. Pre slovenskú hudobnú kultúru a zvlášť pre dychovú hudbu je najdôležitejšie desaťročné pôsobenie Karla Pádivého v Slovenskom ústredí ľudovej umeleckej tvorivosti a Osvetovom ústave, kde sa vo funkcii odborného pracovníka, neskôr vedúceho hudobného oddelenia zaslúžil o najväčší rozmach dychovej hudby vo všetkých oblastiach Slovenska. V súčasnosti Národné osvetové centrum zastrešuje dve celoštátne súťaže a prehliadky pre detské a mládežnícke dychové hudby (FestMlaDych) a pre malé dychové hudby (Lednické Rovne).

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Výsledky súťaže Lednické Rovne 2019

V dňoch 22. a 23. júna sa v Lednických Rovniach uskutočnilo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka súťaže a prehliadky malých dychových hudieb Lednické Rovne ...
Zobraziť

Lednické Rovne 2019 – Pozvánka

Pozývame vás na celoštátne kolo súťaže a prehliadky malých dychových hudieb Lednické Rovne 2019, ktoré sa uskutoční 22.-23. júna 2019 ...
Zobraziť

FestMlaDych pozná svojich víťazov

Cez víkend 10. až 11. novembra 2018 sa v kultúrnom dome v obci Dolná Súča konala nová celoštátna postupová súťaž ...
Zobraziť