Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 28. – 30. októbra 2020 v Prievidzi.