Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.