Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v októbri 2020 vo Zvolene.