Aktuality

 
 • Aktívny výskumník a dokumentarista

  V sobotu 19. decembra 2020 nás vo veku nedožitých 94 rokov opustila jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej etnomuzikológie, rozhlasový redaktor a zbormajster PhDr. Ondrej Demo, CSc.

   
 •  
 • Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry 2019

  Sprístupňujeme Správu o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2019, ktorá obsahuje štatistické informácie za 19 oblastí kultúry. Štatistické zisťovanie prebehlo z dôvodu koronakrízy v predĺženom termíne od […]

   
 •  
 • Hviezdoslavov Kubín online

  Celoslovenská najprestížnejšia súťaž v prednese a divadlách poézie mala tento rok prezentačný charakter. Už 66. ročník sa uskutočnil 11 – 13. 12. 2020 na facebookovej stránke súťaže a na kanáli […]

   
 •  
 • Tvorba obecnej a mestskej monografie

  Dnes je aj pre najmenšie obce samozrejmé mať vlastnú monografiu. Informácie z jednotlivých kapitol monografie využívajú starostovia a pracovníci obecného úradu pri bežnej činnosti úradu,  pri spolupráci s oblastnými oddeleniami […]

   
 •  
 • Pozor, zmena v súťaži Divadlo a deti!

  V celoštátnej súťaži a prehliadke Divadlo a deti nastáva zmena. Už nebude súčasťou postupových súťaží a prehliadok, ktoré sú vyhlasované Národným osvetovým centrom, ale stane sa festivalom s názvom Divadlo a deti – celoštátny […]

   
 •  
 • Podcasty: Participácia a kritické myslenie

  Národné osvetové centrum nahralo dva vzdelávacie podcasty, ktoré sa venujú téme participácie a problematike  kritického myslenia. V prvom podcaste hovorí o participácii Martin Kuštek, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania […]

   
 •  
 • Dezinformácie – konšpirácie – hoaxy

  Pozrite si video, ktoré sa venuje problematike dezinformácií, konšpirácií a hoaxov. Karolína Schwabová v ňom vysvetľuje, ako sa orientovať v záplave informácií a nepodľahnúť klamlivým správam a konšpiračným teóriám na […]

   
 •  
 • Výstava DIVADLO VÄČŠÍCH MOŽNOSTÍ vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu

  Výstava nemapuje celých 190 rokov histórie ochotníckeho divadla – sleduje približne 60 rokov vývoja tohto fenoménu od vzniku Osvetového ústavu v Bratislave, ktorý metodicky viedol ochotnícke divadlo na Slovensku. Približuje […]

   
 •  
 • Za Jánom Škottom

  Ján Škott, náš priateľ a spolupracovník, nás nečakane opustil 2. 12. 2020. Pochádzal z podtatranskej obce a mal nesmierne pozitívny vzťah k tradičnému umeniu, ale aj k umeniu ako takému. […]

   
 •  
 • Festival Scénická žatva 2020 sa bude konať online

  Pre všetkých divákov a účastníkov workshopov bude festival zadarmo, novinkou sú záznamy inscenácií z histórie festivalu, ktoré budú dostupné počas siedmich dní na www.scenickazatva.eu. Vrchol sezóny ochotníckeho divadla a umeleckého […]

   
 •