Celoštátne kolo sa uskutoční 12. – 14. novembra 2021 vo Zvolene.