Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 15. – 17. novembra 2020 v Tisovci.