Propozície na rok 2019.

Divertimento musicale 2019_propozície

Príloha č. 1_Divertimento musicale_protokol

Príloha č. 2_Divertimento musicale_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Divertimento musicale_zoznam odporúčaných porotcov