Celoštátne kolo sa uskutoční 3. – 4. decembra 2021 v Rimavskej Sobote.