Poradný zbor pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajúcich pre deti

Poradný zbor pre divadlo mladých a dospelých