CINEAMA 2021_propozície

Príloha č. 1_CINEAMA_protokol

Príloha č. 2_CINEAMA_hodnotiaca správa

Prílohu č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborný pracovník pre film Mgr. art. Pavel Smejkal – pavel.smejkal@nocka.sk