Belopotockého Mikuláš 2021_propozície

Príloha č. 1_Belopotockeho Mikulas_protokol

Príloha č. 2_Belopotockeho Mikulas_hodnotiaca sprava

Príloha č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborná pracovníčka pre divadlo

Mgr. art. Lucia Lasičková – lucia.lasickova@nocka.sk.