Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 5. – 8. novembra 2020 v Liptovskom Mikuláši.