Propozície 2020

AMFO 2020_propozície_dodatok č.1

AMFO 2020_propozície

Príloha č. 1_AMFO_protokol

Príloha č. 2_AMFO_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_AMFO_odporúčaní porotcovia

Príloha č. 4_AMFO_štítky

Propozície 2019

AMFO 2019_propozície

Príloha č. 1_AMFO_protokol

Príloha č. 2_AMFO_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_AMFO_odporúčaní porotcovia

Príloha č. 4_AMFO_štítky