Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 6. – 8. novembra 2020.