Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 6. – 7. 9. 2019 v Trenčíne.