Poradný zbor pre výtvarnú tvorbu sa v súčasnosti tvorí.