Propozície na rok 2019 budú zverejnené koncom roku 2018.