Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 8. – 9. 6. v Košiciach.