Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v priebehu októbra 2019 vo Zvolene.