Národné osvetové centrum

 

Sídlo organizácie:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615
web stránka: www.nocka.sk

Podateľňa:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: podatelna@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 202
mobil: +412 907 713 533

Úradné hodiny:

pondelok – piatok: 9.00 – 14.00 hod.

Poskytovanie informácií verejnosti:

nocka@nocka.sk

 

Generálny riaditeľ
JUDr. Ing. Michal Bartók
e-mail: michal.bartok@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 201

Kancelária generálneho riaditeľa
Ing. Hana Karabínová # vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
e-mail: hana.karabinova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 227

 

Centrum pre autorské práva
JUDr. Adela Bezaňuková
e-mail: adela.bezanukova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 211
Kontakt pre médiá
e-mail: press@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266
mobil: +412 948 247 144

 

 


Odbor hlavných činnostíOdbor marketingu a komunikácieOdbor podporných činností

Ing. Martin Mravec, PhD. # riaditeľ odboru
e-mail: martin.mravec@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 233

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204

Folklór a folklorizmus:
Mgr. art. Ondrej Galbička, e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254
Mgr. Katarína Babčáková, PhD., e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 257
Mgr. Michal Noga, e-mail: michal.noga@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254

Zborový spev:
Mgr. Eleonóra Hunčagová, e-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 253

Hudba a spev:
Mgr. art. Michal Stahl, e-mail: michal.stahl@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 209

Divadlo a literatúra:
Mgr. art. Lucia Lasičková, e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 263

Divadlo:
Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 264

Umelecký prednes:
Mgr. Jaroslava Čajková, e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Film a fotografia:
PhDr. Zuzana Školudová, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 245

Výtvarná tvorba:
Mgr. Daniela Klimantová, e-mail: daniela.klimantova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 246

 

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie:

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

 

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky:

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236

Ing. Ivo Šimunek # výskumný pracovník, štatistika kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná referentka, štatistika kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

PhDr. Mário Dobrovodský # výskumný pracovník
e-mail: mario.dobrovodsky@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 231

PhDr. Svetlana Chomová, # PhD. odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre vzdelávanie
email: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 134

PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Michaela Štefanovičová # odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre vzdelávanie
e-mail: michaela.stefanovico@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234

Oddelenie európskych politík

Európsky kontaktný bod
Mgr. Linda Vavricová # vedúca kancelárie európskeho kontaktného bodu
e-mail: linda.vavricova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 291

Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Mgr. Linda Suchá # kurátorka
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511

 

Elena Lipianska # riaditeľka odboru
e-mail: elena.lipianska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266

Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Alexandra Žilavá # vedúca oddelenia
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270

 

Oddelenie produkcie kultúrnych podujatí

Renata Homzová # vedúca oddelenia
e-mail: renata.homzova@nocka.sk
tel.č.: +421 2 204 71 212

Ing. Viliam Korenčík # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

 

Oddelenie ekonomiky:

Ing. Martina Búčiová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.buciova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239

 

Oddelenie správy majetku

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +412 2 204 71 256

Oddelenie informatiky

Ján Mráz # vedúci oddelenia
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218
mobil: +421 918 817 144