Propozície na rok 2019.

FEDIM 2019 propozície

Príloha č. 1_FEDIM_protokol

Príloha č. 2_FEDIM_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov bude k dispozícii v priebehu januára.