Propozície na rok 2019.

CINEAMA 2019_propozície

Príloha č. 1_CINEAMA_protokol

Príloha č. 2_CINEAMA_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_CINEAMA_zoznam odporúčaných porotcov

Príloha č. 4_CINEAMA_identifikačný štítok