Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 7. – 9. 6. 2019 v Nitre.