Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 11. – 14. júna 2020 v Liptovskom Mikuláši.