Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 6. – 9. 6. 2019 v Liptovskom Mikuláši.