Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 8. – 10. 11. 2019 v Nitre.