Vidiečanova Habovka – deti

Vidiečanova Habovka – deti je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí.