Cineama

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa každý rok a nie je tematicky zameraná.