AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Webinár Pravda v dobe dezinformácií

V rámci priority Občiansky aktivizmus uskutočnilo Národné osvetové centrum dňa 10. decembra 2020 webinár na tému Pravda v dobe dezinformácií ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

V závere roka 2020 vydalo Národné osvetové centrum zborník odborných príspevkov z oblasti sociálnej prevencie pod názvom Prevencia vybraných sociálnopatologických ...
Zobraziť

Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Autor: Marián Štermenský Obsah metodického materiálu: Rola a úlohy lídra v komunite Platformy interného dialógu v regióne Návrh riešenia prípadovej ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

V závere roka 2020 vydalo Národné osvetové centrum zborník odborných príspevkov z oblasti sociálnej prevencie pod názvom Prevencia vybraných sociálnopatologických ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.