AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Workshop Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Dňa 15. decembra 2020 sme uskutočnili interaktívny workshop v rámci priority Občiansky aktivizmus. Lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., v ňom ...
Zobraziť

Webinár Pravda v dobe dezinformácií

V rámci priority Občiansky aktivizmus uskutočnilo Národné osvetové centrum dňa 10. decembra 2020 webinár na tému Pravda v dobe dezinformácií ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú ...
Zobraziť

Príručka kritického myslenia

Metodický materiál spracovaný v rámci prioritného projektu Občiansky aktivizmus, sa venuje aktuálnej téme, ktorou je kritické myslenie. Príručka popisuje argumentačné ...
Zobraziť

Kronikárske minimum

Radi by sme vám dali do pozornosti prezentáciu z odborného seminára Kronikárske minimum, ktorý sa venoval problematike tvorby kroník a jej skvalitneniu ...
Zobraziť

Prezentácie zo seminárov

Sprístupňujeme príspevky zo seminárov Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry a Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ...
Zobraziť