Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 8. – 9. 10. 2021 v Leviciach.