2020

Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry 2019

Vzťah medzi miestnou a celoslovenskou kultúrnou spotrebou

Pasportizácia Domov kultúry miest a obcí SR

2019

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2018 (pdf)

Nové technológie v kultúre (záverečná správa z kvalitatívneho prieskumu)

Spotreba kultúry (reprezentatívny kvantitatívny prieskum)

Znalosť festivalov a kultúrnych podujatí na Slovensku (záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu)

Folklórny festival Východná 2019 očami jeho účastníkov (záverečná správa z kvalitatívneho prieskumu)