Edičná a publikačná činnosť je zameraná na odborné, metodické a prezentačné materiály súvisiace s činnosťou Národného osvetového centra.

Národné osvetové centrum vydáva tri periodické časopisy – Javisko, Národná osveta a Sociálna prevencia – a neperiodické publikácie. Zborníky, odborné štúdie, výskumné správy, bulletiny a iné publikácie vychádzajú v tlačenej alebo elektronickej forme.

Príloha – Ukážka zborníka – Deti poďte si zaspievať

 

 

Spôsob objednania a doručenia:

V prípade záujmu si publikácie môžete objednať na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk, 02/204 71 234, publikácie zasielame formou dobierky alebo osobne na adrese Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava