Metodické videá s praktickými cvičeniami sú zamerané na výučbu umeleckého prednesu. Určené sú pre žiakov a žiačky základných umeleckých škôl, ich pedagógov a pedagogičiek, rovnako aj pre nadšencov, ktorí sa venujú umeleckej interpretácií či už poetických, alebo prozaických textov. Vo videách sú použité záznamy recitátorov a recitátoriek z vrcholnej celoslovenskej súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Sprevádzať Vás nimi bude metodik a lektor pre umelecký prednes Matej Struhár. Videá majú chronologickú následnosť.

NÁMET A SCENÁR: Matej Struhár
KAMERA: Jakub Jančo, Peter Zákuťanský
STRIH: Peter Zákuťanský
HUDBA K ZNELKE: Michal Stahl
ÚČINKUJÚCI: recitátori celoštátnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín

Všetky metodické videá o umeleckom prednese: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk7rIzpzhhOyFyPymCaoTT7jPBCnsEdRh

Jazykolamy na stiahnutie z vlogu č. 4: Jazykolamy