Propozície 2020

Vidiečanova Habovka-dodatok k propozíciam č.1

Vidiečanova Habovka 2020_propozície

Príloha č. 1_Vidiečanova Habovka_protokol

Príloha č. 2_Vidiečanova Habovka_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Vidiečanova Habovka_zoznam odporúčaných porotcov