Celoštátne kolo sa uskutoční sa 5. – 6. júna 2021 v kultúrnom dome Habovka.