Hudobno-tanečný večer, sobota 24.11.2018 o 20:00 hod. Vstupné – 14,00 €/8,00 € (www.ticketportal.sk)

Nezabudnuteľný večer v duchu prvej republiky bude opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby, tanca, dobrôtok a v neposlednom rade pozitívneho espritu! Do tanca bude hrať swingový orchester FATS JAZZ BAND pod vedením Ladislava Fančoviča.