Mládež spieva

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov.