Propozície na rok 2019.

Strunobranie 2019_propozície

Príloha č. 1_Strunobranie_protokol

Príloha č. 2_Strunobranie_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Strunobranie_zoznam odporúčaných porotcov