Prihlasovanie bude spustené po vyhlásení ďalšieho ročníka súťaže.