Prihlasovanie bude dostupné v roku vyhlásenia súťaže.